Varmegjennvinning av avløpsvann

Møretank lager en tank med coil (varmeveksling spiral) for varmegjennvinning av avløpsvann. Tanken skal gjennomgå nøye testing av måledata i vårt testhus for å kunne kartlegge data som skal sikre optimal tankkonstruksjon.

I tiden fremover vil tanken være i bruk ved vårt testhus for å loggføre og samle data.